El debat etern… Taules rodones o rectangulars per la zona del menjador?

El debat etern… Taules rodones o rectangulars per la zona del menjador?

Segurament molts cops al reformar una casa, ens hem plantejat el dubte de si a la zona del menjador ens convindria més col·locar una taula rodona o una rectangular. Per aquest motiu, avui us parlarem dels avantatges i desavantatges que presenten cada una d’elles, perquè pugueu valorar la millor opció vosaltres mateixos.

Una de les primeres coses que ens hem de preguntar abans d’escollir una taula pel menjador, és la posició en la que es col·locarà i l’espai del que disposem. En el cas de les taules rodones, ocupa un espai molt peculiar, ja que tot gira entorn d’ella. En canvi, les taules rectangulars treuen molt més partit a l’espai i a més, es poden enganxar a la paret.

Un altre avantatge de les taules rodones, és que a causa de la seva forma es genera una major sociabilitat en els dinars o sopars familiars, ja que ningú presideix la taula trencant d’aquesta manera, la jerarquia que pot existir amb les taules rectangulars.

En canvi, un avantatge que disposen les taules rectangulars a diferència de les rodones, és la seva gran capacitat i espai, ja que es poden col·locar moltes cadires al seu voltant ideal per grans trobades familiars. En canvi, una desavantatge important a tenir en compte de les taules rectangulars són les seves cantonades, ja que són en forma de pic.

Sens dubte, les dues formes són una bona opció per aquesta zona del menjador. Les rodones són acollidores i molt versàtils, però a diferència de les rectangulars no són tan indicades per reunions amb familiars o amics. Les rectangulars, són molt practiques, espaioses i elegants i si es disposa de poc espai al menjador,  sempre es poden enganxar de cara a la paret.

Però com sempre diem, això va a gustos de la persona però està clar que cada forma disposa dels seus avantatges e inconvenients, per aquest motiu, s’ha de fer una valoració professional tenint en compte factors com l’espai, el mobiliari, o les preferències socials.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.