Importància del procés de recuperació de la fusta

Fusteria Pere Vidal

Importància del procés de recuperació de la fusta

Actualment moltes tones de fusta acaben en abocadors, i si aquesta es recuperés i utilitzés posteriorment per segona vegada, s’evitaria la tala de molts arbres. Per tant, és molt important aprofitar tots els recursos naturals, però sempre respectant al medi ambient i a tot el seu ecosistema.


Únicament realitzant aquesta petita acció, podrem garantir la disponibilitat de recursos naturals per a generacions futures.

Més concretament, la fusta és un producte amb un cicle de vida molt llarg, però quan aquest acaba existeixen multitud de possibilitats i alternatives de reutilització. Per exemple, les velles bigues es poden reconvertir en paviments o elements decoratius. O fins i tot la fusta triturada es pot recuperar i convertir-se en paper per a la composició de taulers i aglomerats en camps com la indústria, arquitectura o decoració.

Reciclant aquesta fusta aconseguim reduir el consum d’energia, i ajudem en combatre el canvi climàtic ja que, si es consumeixen menys combustibles fòssils, es genera menys C2 i conseqüentment, es redueix l’efecte d’hivernacle.

Per desgràcia la fusta és un element que prové de la naturalesa, per la qual cosa la seva recuperació i reciclatge és primordial per a reduir la utilització d’una quantitat infinita d’arbres totalment innecessaris per a la producció d’aquesta matèria primera. Per aquesta raó, és tan important la seva conservació, ja que és un material clau en la fabricació de mobles, generació d’energia, i construcció d’edificacions.

En Pere Vidal estem molt conscienciats d’aquest greu problema, i de les repercussions negatives que pot provocar aquesta situació per al medi ambient. Per això mateix, molts dels nostres mobles són realitzats amb diferents tipus de fusta recuperada.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.