Xalet Sitges

Xalet Sitges 1

Fabricació de tot el mobiliari de la casa, des de els mobles de bany, estudi i chill out per la mainada, taules i moble de la llar de foc , mobiliari de la cuina amb decapat blanc, i taula de la terrassa i del menjador.

Destaca la gran pèrgola amb la coberta de canyís però totalment impermeabilitzada